Kunskapswebb Hemavan Tärnaby

Här finner du samlad information om turistisk utveckling, verktyg och information till företagen samt projektresultat.

Besök www.visithemavantarnaby.se för
besöksguide till Hemavan Tärnaby!

MSEK per år

Turismomsättning turism i Hemavan Tärnaby enligt TEM 2017

Årsverken

Årsverken inom turism i Hemavan Tärnaby enligt TEM 2017

Antal skiddagar

Skiddagar 17/18

Antal gästnätter per år

Varav 239 033 i kommersiella boendeformer. Enligt TEM 2017.