Besöksförvaltning Visit Helgeland

Besöksförvaltning Visit Helgeland

Inför sommaren 2020 var det få som kunde förutse hur hårt trycket skulle bli från de nationella marknaderna. Skulle alla bli utan gäster? Skulle någon resa överhuvudtaget under den pågående pandemin? Hur skulle företag och kommuner förbereda sig?För Visit Helgeland...