Kommunikationsplan

De viktigaste verktygen för att uppnå målen i visionen Hemavan Tärnaby 2020.

Planen upprättades 2016.

Grundstenar

Vi bygger vår kommunikation på 4 grundstenar, de är våra viktigaste och mest grundläggande
budskap som vi vill förmedla. Inspireras och/eller stäm av dina idéer, texter och inlägg mot dem.

1. Personligt.
2. Storslagen natur.
3. Närhet (lättillgängligt).
4. Så kan man ta del av, bli delaktig och köpa.

Därför en kommunikationsplan

Om vi ska nå målen vi satt upp, att dubbla antalet gäster till 2020, behöver vi driva volymer av människor. Vi behöver förutom alla stam- gäster även attrahera nya volymer. Så utöver att rikta oss mot skid- och skoteråkare, vandrare m. fl. behöver vi anpassa vårt språk, vad vi berättar om och hur vi berättar det så att fler vill och vågar testa en resa till oss.

Vi vill hjälpa mottagaren förstå hur hen kan vara en del av upplevelsen och guida rätt. Vi ska i vårt sätt att kommunicera aldrig förutsätta att gästerna har förkunskap om Hemavan Tärnaby eller vet hur och vad som finns.

Det här är ett utdrag med de viktigaste verktygen du behöver i det dagliga arbetet med kommunikation.

 

Tonalitet

Tonalitet handlar om hur vi kommunicerar våra budskap. Det är den språkliga delen av varumärkets personlighet och påverkas av ordval, form och stil och är minst lika viktig som det visuella.

Så här pratar Hemavan Tärnaby:

  •  Entusiamerande och smittande
  •  Stolt
  • Personligt. Vi bryr oss och hjälper alltid till. Det märks att det finns personer bakom, till exempel skriver vi under med våra namn så långt det är möjligt och passar.
  • Proffsigt