Strategiska dokument

 

Ny turismstrategi Hemavan Tärnaby 2030.

 

Visit Hemavan Tärnaby håller på att jobba med en ny turismstrategi som tar sikte mot 2030. Arbetet sker i samarbete med Storumans kommun.

 

Arbetet startade med att i samarbete med styrelsen i Visit Hemavan Tärnaby och företagen i Hemavan Tärnaby jobba fram en ny vision. Visionen lyder: Hemavan Tärnaby året runt – Nordens mest hållbara och tillgängliga fjälldestination. 

 

Affärsplan 2019 – tjänsteförsäljning

Affärsplan 2019 – tjänsteförsäljning

Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.   Huvudrubrikerna i affärsplanen är:   Samordning och destinationsutveckling Spår och leder Hållbarhet  Infrastruktur och kommunikation...

läs mer
Affärsplan 2019 – Evenemang

Affärsplan 2019 – Evenemang

Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.   Huvudrubrikerna i affärsplanen är:   Samordning och destinationsutveckling Spår och leder Hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt...

läs mer