Hösten 2021 kunde Mervärde Hemavan Tärnaby sätta upp en ny grillplats vid skoterbron i Hemavan.
I gott samarbete med markägaren placerades grillplatsen på södra sidan av skoterbron där Björkfors Samfällighetsförening (ansvariga för fiskevårdsområdet) i fortsättningen kommer ansvara för grillplatsen.
Den ligger strategiskt till för de fiskare som besöker området och för de vandrare som går den nya Lapplandsleden.