Ett av Digitala stegets delmål var att skapa en handlingsplan för digital marknadsutveckling. Detta har vi arbetat med på flera sätt och många företag som har deltagit i projektet har fått en individuellt anpassad digital handlingsplan av våra coacher.

Vi har även gjort en generell digital handlingsplan som innefattar de områden vi arbetat med i Digitala Steget. Den är indelad i kapitlen Drömma, Planera, Boka, Uppleva och Minnas utifrån kundresan. Den går att läsa från start till slut, men det är också tänkt att varje kapitel ska vara fristående så att du kan lära dig mer om just det du behöver veta mer om för att komma vidare i din digitala utveckling.

Vi hoppas den ska komma dig till nytta!

Läs och ladda ner Digital handlingsplan från Digitala steget här