Hållbarhet

Hållbarhet som värdegrund gör att känslan av att vinna håller i sig länge

I Hemavan Tärnaby vill vi att all verksamhet skall präglas av hållbarhet som en värdegrund eftersom vi vill bidra till regionens tillväxt. För en hållbar turismutveckling skall destinationens strategiska åtgärder riktas mot att:

 

 • Utgå från besökarens perspektiv, utöva ett gott värdskap leverera hög kvalitet och ge besökare en upplevelse som överträffar förväntningarna.t.ex. utbilda personal i värdskap och öka förståelsen för gästen och näringen
 • Skapa stabil ekonomisk grund. Organisationsutveckling, ett tydligt visions- och strategiarbete, finansiering av strategiskt viktiga investeringar och reseanledningar, ökad affärsmässighet och lönsamhet.
 • Följa trender och kommande förändringar genom omvärldsanalys. Följa media och forskning, genomföra gästundersökningar och inspireras av andra destinationer och branscher
 • Värdesätta och utveckla natur- och kulturarvet. Kultur vävs in i produkter och paketering t.ex. matupplevelser av lokala råvaror. Gör produkten unik genom att nyttja lokalhistoria och lokalt hantverk och utbilda personalen inom området.
 • Minimera resursförbrukning och produktion av avfall. Sopsortera, undvik engångsprodukter och energieffektivisera
 • Begränsa transporternas inverkan. Använd miljövänliga alternativ, utveckla samåkning och direktflyg.
 • Samarbeta med lokala intressenter för at skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. Informera om besöksnäringens betydelse. Arrangera evenemang med lokal förankring och engagera lokalbefolkningen i utvecklingsarbetet.
 • Utveckla besöksnäringens arbetsmarknad. Ökad året runt verksamhet, kompetensutveckla, samarbeta mellan företag och utbildningsanordnare
 • Skapa en destination och produkter som främjar trygghet, säkerhet och hälsa Utbilda personal i första hjälpen. Företagspolicys för trygghet och säkerhet.
 • Öka tillgängligheten för alla besökare.
 • Skapa produkter och aktiviteter som är tillgängliga för alla. T.ex. vandringsleder. Förbättra informationen om tillgänglighet.

Aktuellt om hållbarhet

Inkludera utan att markera

Inkludera utan att markera

Projektet har tagit fram en tutorial/explainervideo som pratar om vikten av ett inkluderande bildspråk. När besöksnäringsföretag och destinationer förmedlar det som erbjuds gäster förstärks det skrivna ordet ofta med fotografier och rörliga bilder/filmer. Bildspråket...

Det digitala vintermagasinet

Det digitala vintermagasinet

I vinter har projektet tagit fram ett digitalt vintermagasin som ett sätt att visa upp hållbarhetsanalyserade företag och platser värt en resa. Magasinet kan med fördel användas för att planera kommande vintrar när det är säkrare att röra på sig i vårt län! Klicka på...

Isvägen i Lycksele lyser upp!

Isvägen i Lycksele lyser upp!

Efter önskemål från Lyckseleborna kommer den populära isvägen över Umeälven få belysning från och med nästa vinter 2022. Isvägen används både som genväg och som ett populärt strövområde under vintertid och för att öka tryggheten och tillgängligheten kommer den lysas...