Projektet har tagit fram en tutorial/explainervideo som pratar om vikten av ett inkluderande bildspråk. När besöksnäringsföretag och destinationer förmedlar det som erbjuds gäster förstärks det skrivna ordet ofta med fotografier och rörliga bilder/filmer. Bildspråket som används är ofta (omedvetet) väldigt stereotypiska och homogena, det vill säga traditionella kärnfamiljer, estetiskt tilltalande unga människor utan funktionsvariationer. Fler behöver anamma ett bildspråk som gör att även exempelvis seniorer, människor med varierande hudfärger, trosuppfattning, sexualitet, genus eller funktionsvariationer känner sig inkluderade. Klicka nedan för tänkvärda tips!

Jämlik bildbank

Projektet har tagit fram en bildbank med normutmanande fotografier som företag och organisationer i projektgeografin får använda sig av. För att få ta del av bilderna, maila till cecilia.wallinder@goldoflapland.com

Ytterligare fördjupning i ämnet

För den som vill fördjupa sig ytterligare i jämlik kommunikation rekommenderar vi att läsa guiden Alla ska med som Länsstyrelsen i Skåne tagit fram. Guiden är en riktigt bra hjälp för vad man bör tänka på för att ha en inkluderande kommunikation.

Handbok i tillgänglighet

Region Västerbotten turism har även tagit fram en handbok om viktiga saker att tänka på när det gäller fysisk och digital tillgänglighet.