Ett gränsöverskridande projekt för ett mer hållbart näringsliv

Bärkraft | Bærekraft var ett gränsöverskridande projekt som genomfördes av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Syftet var att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Målet var att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete och därmed bidra till hela destinationens utveckling. 

Projektet bidrog till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde var utgångspunkten. Även regioner, kommuner och organisationer var viktiga samarbetspartners för att nå projektets övergripande mål.

Vill du läsa våra tidigare nyhetsbrev? Klicka här!

Från ord till handling

För att säkra dragningskraften till vårt område och för att våra verksamheter ska lämna så få negativa avtryck som möjligt är det hög tid att gå från ord till handling.

Vi måste konkret ta ett ökat ansvar för både miljö, ekonomi och sociala aspekter. Kort och gott bli mer hållbara. Fram till och med september 2021 kommer projektet att coacha de företag som vill ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå, erbjuda utbildningstillfällen och inspirera med goda exempel. Ett antal coacher inom hållbarhet och värdskap kommer också att utbildas och dessa ska finnas kvar efter att projektet är slut. Med hjälp av ambassadörer ska vi nå brett. Utöver företagen är kommunernas tjänstemän och politiker viktiga nyckelspelare för att skapa hållbarhet. De fattar beslut som i allra högsta grad påverkar både invånare, företag och besökare i vårt område.

 

Ja, jag vill ha konkreta tips för att bli mer hållbar!  Klicka här. I klippet nedan ser du effekterna efter projektets första år.

Aktuellt

Vi som arbetar i projektet

Sofi Marberg
Projektkoordinator
Övergripande
Gunnel Enetjärn
Projektmedarbetare
Hemavan Tärnaby
Anders Sandström
Projektledare
Hemavan Tärnaby

Karin Fällman Stenlund
Projektkoordinator
Gold of Lapland

Anna Israelsson
Projektledare
Malå

Marino Carlsson
Projektledare
Lycksele

Felicia Morén
Projektledare
Norsjö

Carolin Vallgren
Projektledare
Vindeln/Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Torbjörn Tråslett
Projektkoordinator
Helgeland

Fakta

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se