INTILL – Projekt INNOVATIV TURISM I LAPPLAND

45 miljoner till den nya basnäringen!

De tre destinationsorganisationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.
Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har beslutat att bevilja motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.
Total budgeten för hela projektet blir 45,6 milj. kronor.

”Hemavan Tärnaby ser arbetet mot ökad internationalisering som ett nästa steg i destinationens arbete för ökad lönsamhet för företagen. Dessutom är vi övertygade om att samverkan mellan destinationerna kommer att ge oss tyngd och bättre chanser att locka besökare till vår region, säger Elisabet Jonsson, projektkoordinator för INTILL”

”De lyckade erfarenheter som Gold of Lapland gjort kring exportsatsningen på Nederländerna tar vi med oss i INTILL-projektet, här ser jag stor potential att öka de utländska gästerna och bygga mycket ny kunskap, säger Karin Fällman en av två huvudprojektledare för Gold of Lapland.

”Turistbyråutvecklingen tycker jag är spännande, säger Beatrice Bergqvist som också kommer att arbeta som huvudprojektledare för Gold of Lapland. Här tänker vi skapa ett turistiskt utvecklingscenter i de kommuner som är med 
i projektet och detta kan verkligen bli en motor för lokal turistutveckling, värdskap och produktutveckling.”

“Nu får vi resurser att nå fram på alla nivåer i det arbete vi så envist lagt grunden till. Vi är enade inom destinationen och med denna samverkan över fjäll och dalar så är vår kraft enorm, vi är inte längre en underdog, nu jäklar säger Per Mellström som också vill ta tillfället i akt att poängtera att vi nu söker Sveriges bästa medarbetare till DSL, välkomna.”

Det här skall vi göra i INTILL

Varumärkeskännedom är en stor del i projektet och handlar om marknadsföring och försäljning mot internationella och nationella marknaden. Att synas på internationella marknader kräver resurser och samarbete för att locka gästen från t.ex. Europa. Här kommer även utlandsfödda turist-företagare i regionen att involveras.Att produkter och anläggningar klarar kraven från den internationella gästen är också en viktig framgångsfaktor. Destinationsorganisationerna ska tillsammans med företagen arbeta för att klara av en ökad internationalisering. Aktiviteten från turistbyrå till turistiska utvecklingscentra handlar om att bygga upp en organisation som har hand om gästen på plats. Lokala utvecklingscenter skall skapas som får en viktig roll kring samordning, specialkompetenser, lokala event och blir en del av den turistiska destinationen med lokal prägel och t.ex. mobila enheter.
För att få en fortsatt positiv utveckling i destinationerna krävs det en utveckling för helheten. Destinationsorganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företag, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.
Klustersamverkan ska ge ökad samverkan mellan destinationerna, vi ska lära av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sverige och grannländer. Hitta finansiella lösningar för framtiden för att kunna investera i turistiskt viktiga komponenter som höjer attraktiviteten.

Målet med projektet är att lyfta turismen i regionen mot ökad internationalisering och skapa konkurrenskraftiga destinationer och hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt.

Det innovativa i INTILL är

1. Tre konkurrerande destinationer i samverkan
2. 
Näringslivets projekt
3. Nytt att arbeta tillsammans i kluster och använda sig av högskola och universitet i hög grad.
4. Utlandsfödda företagare i regionen är en resurs och en möjlighet för ökad internationalisering
5. Gemensam satsning på ökad internationalisering

Projektorganisation

  • Styrgrupp med representanter från varje destination.
  • Projektägare är Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Övergripande funktioner: Projektkoordinator samt projektekonomi för hela projektet
  • Destinationsfunktioner: Huvudprojektledare, projektledare, projektassistenter och ekonomifunktioner.
  • Projektstart: 2015-07-01 – 2018-06-30

Budget

Projektets budget: Totalt 45.6 milj. kronor fördelat på 15,2 miljoner kronor per destination.

Målgrupp

Mikro- och småföretag i regionen som arbetar med turism

INTILL övergripande projektkoordinator

Katti Lundström

Kontaktpersoner på respektive destination

Hemavan Tärnaby:
Huvudprojektledare Sofi Marberg tel. 0954-10465,
e-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se

Gold of Lapland:
Huvudprojektledare Karin Fällman tel. 0918-33110, mobil 070-229 06 42,
e-post: karin.fallman@goldoflapland.com

South Lapland:
Huvudprojektledare: Rasmus Westerberg
Kontaktpersoner: Lars Ekbäck, tel: 070-230 00 87, e-post: lars.ekback@vilhelmina.se
Karolina Popiolek, tel: 073 -020 75 51, e-post: karolina.popiolek@vilhelmina.se