Avtalet i korthet

 • Mervärde Hemavan Tärnaby är en finansiell modell för hållbar utveckling. Genom mervärdesföretagen skapas möjligheter för gäster att återinvestera i destinationen.
 • Gästen/kunden kan betala mervärde tillexempel genom ett prispåslag med 10 kr/rumsnatt för boendeanläggningar, x kr/utvald vara i butiken eller x kr/nota eller maträtt på restaurangen
 • 5 000 kr/år är det minimibelopp som krävs för att vara ett mervärdesföretag
 • 50 % av inkommet mervärde förvaltas och förfogas av Visit Hemavan Tärnaby. Bekostar administration och utveckling av mervärde samt används till hållbar utveckling av destinationen.
 • 50 % fördelas utifrån nominering och röstning. Varje mervärdesföretag har en röst.
 • Öppenhet och tillit genomsyrar arbetet och dialogen mellan mervärdesföretagen och Visit Hemavan Tärnaby

 

Vad ska pengarna användas till?

 • Årligen beslutas hur mervärdespengarna ska användas. En röst per mervärdesföretag samt Visit Hemavan Tärnaby.
 • Under mötet i mars 2019, beslutades att vi ska fokusera på en långsiktig satsning kopplat till olika insatser på/ vid spår och leder (sommar och/ eller vinter).

 

 

Insatser 2018-2022

 

2018

 • Delfinansiering av skidbuss mellan byarna lördagar
 • En ny rastplats längs Björkforsleden, Hemavan

2019

 • Delfinansiering av Tärnaledens förlängning 
 • Produktion av artiklar till magasinhemavantarnaby.se
 • Inköp av bilder till magasin Hemavan Tärnaby
 • Explainerfilm om renarnas kalvningstid
 • Utökad pistning av Drottningleden 
 • Marknadsföring av Sommartoppar

2020

 • Inköp av bilder till Naturkartan 
 • Medfinansiering i det 3-åriga projektet Digitala steget

 

2021

 • Ny grillplats vid skoterbron i Hemavan
 • Medfinansiering i det 3-åriga projektet Digitala steget

2022

 • Medfinansiering i det 3-åriga projektet Digitala steget

Fondering av medel

Varje år kommer även 10% av medlen fonderas för att senare kunna användas för uppväxling vid specifika satsningar.