Anslut ditt företag till Visit Hemavan Tärnaby AB här

  • Serviceavgiften är 0,25% på företagets omsättning. Omsättning beräknas via snitt på tre föregående års omsättning.
  • Lägsta omsättningsnivå för företag resulterar i serviceavgift på 2 500kr/år och den högsta omsättningsnivån resulterar 100 000kr/år. 
  • Faktura skickas årligen från Visit Hemavan Tärnaby.
  • Avtalet gäller kalenderår 2020 och förlängs årligen.
  • Avtalet kan sägas upp 3 månader innan avtalets utgång.
  • För bolag som ingår i koncerner beräknas serviceavgift på det/ de bolag som verkar på destinationen.

10 + 2 =