Med anledning av Corona-pandemin flyttas hållbarhetskonferensen Go Green – Go Arctic framåt i tid. Genom nyhetsbrev, Facebooksidan Bärkraft och den här hemsidan kommer nytt datum att aviseras.