I fredags, den 3 juni hade hade styrelsen samt personalen i Visit Hemavan Tärnaby en arbetsdag/ strategidag för att fördjupa sig ytterligare i vissa delar, gemensamt prioritera och hitta modeller som vi kan jobba vidare på. Arbetet varvades med olika kortare infopunkter.

Syftet med dagens möte var att styrelsen och arbetsgruppen tillsammans skulle ta ytterligare steg framåt, skapa en förståelse och ett hitta konstruktiva vägar fram till målen och på ett tydligt sätt stärka arbetsteamet och styrelsen i det fortsätta arbetet framåt – i den riktning som styrelsen och Visit Hemavan Tärnay AB prioriterar.

Vi fokuserade på några huvudfrågor: Framtida finansiella lösningar, evenemangsutveckling, utveckling av reseanledningar och utveckling av längdåkningsprodukten.