I MAJ INSPIRERAS VI AV: MALÅ HOTELL

 Artur Prifti driver Malå hotell sedan 2012 och har länge intresserat sig för hållbarhetsfrågor. Vi passade på att ställa några frågor till honom i dessa tuffa tider. Orkar och vill någon alls prata om hållbarhet efter Corona?

Vad tänker du på när du hör ordet ”hållbar”?
– När jag hör ordet hållbar så filosoferar jag inte eller går in på djupet, utan försöker hålla mig till själva betydelsen: någonting som håller och är starkt långsiktigt.

Vilka förändringar har du gjort i din verksamhet för att bli mer hållbar?
– Vi satte upp några konkreta mål för 2018–2019, bland annat att byta ut vår à la carte meny till enbart ekologiska och lokalproducerade produkter, att byta till ekologiska eller återvunna material i sådant som vi förbrukar i stora mängder som kaffe, servetter och städprodukter samt att minska pappersförbrukningen genom att skicka fakturor digitalt och att alltid skriva ut på båda sidor. Det lyckades vi med. Så vårt nya mål för 2020 är att minska mängden sopor med 50 %. Det har krävt en ganska stor ansträngning från alla och vi var på god väg när Corona slog till. Då blev det plötsligt väldigt lätt! Så nu jobbar vi med att ta fram en mer tydlig identitet och uppdatera bildarkiv, loggo, hemsida, foajé, första intrycket och sådana saker. 

Hur ser du på framtiden, efter Corona? 
– Som de flesta andra tror jag. Att vi måste vara förberedd när det vänder och kunna erbjuda olika teman och hemestererbjudanden. Redan ifjol började vi ta emot väldigt små grupper av utländska turister. De grupperna får en väldigt personlig service, vi vill ge dem hemkänsla och kamratskap samt en dos kärlek för miljön, maten och människorna. Jag tror att vi kommer att få se mer sådant i framtiden.

Kommer företag att orka fortsätta omställningen att bli mer hållbara efter Corona, eller finns det risk att hållbarhetsarbetet pausas?
– Jag tror att Corona har positiv effekt på hållbarhetsarbetet. Flera väljer nu att handla lokalt och lokala företag kommer att prägla sina produkter med en tydligare hållbarhetsprofil, så hållbarhetskedjan kommer att bli starkare.

Något annat du vill passa på att hälsa till andra företag inom besöksnäringen? 
– Kämpa på och få inte panik! Undersök marknaden genom kontakter, kollegor och organisationer och behåll samma glada och höga servicenivå. Må gott och älska naturen för den älskar alltid tillbaka!