Från och med nu och fram till jul kommer en enkät att skickas ut till företag och kommuner inom projektets upptagningsområde. Frågorna handlar om hur kommuner och företag arbetar med hållbarhet idag.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. När projektet närmar sig sitt slut så kommer vi att skicka ut ett antal frågor igen, för att på så sätt kunna se om det har skett någon förändring i hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Har du frågor om undersökningen så tveka inte att höra av dig.