Ekonomisk hållbarhet för en kommun är bland annat att få in tillräckligt med skatteintäkter så det är balans med kommunens utgifter.

En viktig beståndsdel i ett effektivt hållbarhetsarbete är ekonomisk hållbarhet. Att var skriven och betala skatt i rätt kommun är det effektivaste sättet att få in pengar till kommunkassan. Pengar som i sin tur används till att gynna områdets invånare.

Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Vad som klassas som bosatt är ”där du regelbundet spenderar din dygnsvila”, det vill säga var du sover på natten. Att vara folkbokförd på en adress där man inte bor är olagligt, men i nuläget inte straffbart. Reglerna håller dock på att ses över och i framtiden kan det bli kostsamt att fuska med adressen.
Detta regleras i Folkbokföringslagen.

Att skriva sig där man bor ligger till grund för flera saker, bland annat sophantering. Cirka 23% av din lön kommer kommunen tillgodo och finansierar allmänna saker som kommer oss ortsbor till nytta. Med korekt underlag i folkbokföringen får politiker också ett tillförlitligt underlag att fatta sina beslut på. Här har vi också möjlighet att visa på tillväxt om vi kan få fler att folkbokföra sig där man bor. Om fler skulle börja betala skatt i kommunen skulle t.ex inte våra politiker behöva lägga ner verksamhet på grund av ekonomiska besparingar.

www.hitta.se kan man enkelt se var en person är skriven. Bor du eller din personal här men inte är skriven i kommunen, så gör en ändring med detsamma! Du gör det här https://skatteverket.se/privat/folkbokforing.

Avslutningsvis en uppmaning till dig som är företagare med anställd personal: prata med säsongspersonalen och hjälp dem att permanent eller tillfälligt skriva sig här.

Hjälps vid åt med detta kommer vi att bli en attraktivare plats och framgent få mer resurser till vår destination. Att skriva sig här tar inte många minuter!