Projekt BÄRKRAFT tar form

Nu är tillsättningen för de övergripande tjänsterna samt projektledare och medarbetare i Hemavan Tärnaby klart. Som vi skrev i tidigare veckobrev var det ett stort intresse och ett antal personliga möten har skett. Idag tänkte vi berätta mer om det.

Eftersom Visit Hemavan Tärnaby är projektägare har vi beslutat att rollen som övergripande koordinator på 30%, skall tillsättas av Sofi Marberg under projekttiden (hon är fortsatt verksamhetschef i bolaget).

Även en övergripande kommunikatör på 20% är anställd: Anki Berg.  Anki kommer närmast från Västerbottens museum och har stor erfarenhet som både strateg och informatör. Hon har även erfarenhet av att jobba med hela vårt län samt i Helgeland. Här tillför vi mycket kunskap och en energi som smittar långa vägar.

Deltagande projektpartners är Helgeland Reiseliv, Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby och varje destination anställer själva sina lokala medarbetare.

Tjänsten som projektledare har Anders Sandström tackat ja till.  Anders kommer att flytta upp från Umeå och med sig i bagaget tar han allt från universitetsutbildning inom turism, långvarigt engagemang inom hållbarhetsfrågor/ hållbarhetscoach och bred yrkeserfarenhet. Hemavan Tärnaby är hans hemmafjäll sen uppväxten så kännedom om området finns med även det.

Som projektmedarbetare på 50% har vi Gunnel Enetjärn – en person med så många kvalitéer och kunskaper, helt rätt för uppdraget. Hon brinner för hållbarhetsfrågor och vårt område. Ett bra team som ska knytas ihop med de övriga medarbetarna i de andra destinationerna/ kommunerna så småningom.

Senare berättar vi mer om innehållet i projektet som löper från 20190501-20210930. Nu jobbar vi vidare med att låta Bärkraft ta form i sitt syfte att bidra till hållbar utveckling, lära nytt, dela goda och väl fungerande exempel, stärka parter lokalt och framförallt fånga upp all gränsöverskridande nytta vi kan för att skapa en helt ny medvetenhet.

Läs mer om projekt Bärkraft 

Läs pressmeddelande om projekt Bärkraft → 

 

 

Sofi Marberg
Projektkoordinator
Övergripande

Gunnel Enetjärn
Projektmedarbetare
Hemavan Tärnaby

Anders Sandström
Projektledare
Hemavan Tärnaby

Anki Bergh
Kommunikatör
Övergripande