Riktade insatser kopplat till hållbar utveckling blir snart en verklighet nu när EU-projektet Bärkraft Baerekraft beviljats medel.

Det nyskapande med projektet är att det är ett gränsöverskridande samarbete mellan Helgeland Reiseliv, Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland där vi delar goda exempel, metoder, erfarenheter – för en framtida hållbar utveckling.

Vi går från ord till handling och metoderna Global Sustainable Tourism Council, GSTC (FN baserade kriterier). Idag är hållbarhetsarbetet vare sig koordinerat eller målinriktat och samordningen mellan olika parter i högsta grad bristfällig i både Norge och Sverige.

Vi kommer att skapa resurser att lyfta frågor, stärka kunskapen och samordna aktiviteter som gynnar företag, kommuner, organisationer och besökare. Den gränsöverskridande nyttan är kärnan i projektet.

Partners: Gold of Lapland, Helgeland reiseliv och Visit Hemavan Tärnaby.

Projektperiod: 20190501-20210930 och finansieringen sker via Botnia Atlantica programmet och medfinansiering av ett antal kommuner, länsstyrelsen, region Västerbotten.

Projektanställningar kommer att utannonseras då det här arbetet löper helt fristående från destinationsbolagets kärnverksamhet.

Läs mer i pressmeddelande från Botnia Atlantica