Studieresa till Bergslagen

Studieresan arrangerades av Region Västerbotten turism och syftet var att lära oss mer om hur Bergslagen har jobbat med ledutveckling för vandring och cykling. Med på resan var representanter från Regionen, kommuner, företag och destinationer från olika håll i Västerbotten. Vi besökte Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog,
Bergslagsleden och Bergslagen cycling.

Marianne Lindgren deltog från Visit Hemavan Tärnaby och Agneta af Ekenstam från Hemavan Tärnaby Näringsförening och Visit Hemavan Tärnaby.

Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog

Första stoppet på resan var Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog.

Vi träffade Roger Hjälm som är krögaren och idésprutan som driver anläggningen. Ta gärna en titt på deras inspirerade hemsida som finns på 3 språk.

Vi fick en rundvandring på anläggningen och under tiden berättade Roger om resan han och hans delägare gjort under åren med Katrinelund. Under åren de drivit anläggningen har de utökat verksamheten med boende och en spa-anläggning. Hela anläggningen var välskött med välkomnande miljöer både invändigt och utvändigt.

#gastronatur

Roger berättade om en av hans galna idéer som blivit en succé. #gastronatur är pop-up-restauranger, mitt ute i naturen i trakterna av Örebro. Vid unika tillfällen får ett litet antal gäster möjligheten att njuta av natur, högklassiga måltider och en upp­levelse som slår det mesta – t ex på toppen av ett berg, på ett skär i Hjälmaren och mitt i skogen.

Region Örebro tillsammans med Roger Hjälm genomför eventen som  är lika mycket marknadsföring och varumärkesbyggade som en matupplevelse. Gå gärna in på Instagram och följ taggen. Till eventen bjuds influencers in för att de skall skriva om eventet i sina kanaler men också ”vanliga” gäster kan köpa en middag ute i naturen.

 

”Varför inte chartra ett eget sjöflygplan från Stockholm och landa på Hjälmaren ett stenkast från Sjökrogen?”

“ Bergslagsleden är en viktig pusselbit för regional utveckling, både i turistiskt och folkhälsoperspektiv. ”

Vandring Bergslagen och Bergslagen cykling

Efter besöket på Katrinelund åkte vi vidare till Region Örebro där vi träffade Katarina Rönnbacka Nylund och Johan Karlström .

Johan Karlström beättade för oss om hur Region Örebro jobbar med Bergslagsleden. Bergslagsleden löper som en pulsåder genom hela Örebroregionen. Den är 28 mil lång och leden är indelad i 17 etapper som är mellan 7 och 23 kilometer långa. Varje etapp har ett etappblad med karta och beskrivning av sevärdheter längs etappen. Dessa kan man ladda ner under respektive etapp. De finns också i appen och på turistbyråer runt om i länet. Under varje etapp kan du också ladda ner en topografisk karta som motsvarar etappbladet.

Bergslagsleden är en viktig pusselbit för regional utveckling, både i turistiskt och folkhälsoperspektiv. Genom en attraktiv led lockar de besökare från hela världen, som genom att bo och äta bidrar till utvecklingen av natur- och landsbygdsturismen. Huvudman för Bergslagsleden är Region Örebro län. Varje etapp vårdas av ideella organisationer och föreningar.

Folder om Bergslagsleden
Översiktskarta Bergslagsleden

Rundturer och håll Sverige rent

Johan berättade de märker att många besökare önskar starta och sluta turen på samma ställe. Därför är det rundturer kopplade till Bergslagsleden som utvecklas nu. Vi fick också höra om deras samarbete med Håll sverige rent.

Bergslagen cykling

Bergslagen Cycling är trots sitt namn ett samarbete mellan Örebro läns 4 destinationer, kommuner och Region Örebro län. Namnet kommer från att de första mountainbikeområdena i länet har sitt ursprung i Bergslagen. Dessutom finns mountainbikeområdena till största delen i samma områden som de olika etapperna av Bergslagsleden. För att göra det enkelt för dig omfattar Bergslagen Cycling alla typer av cykelleder i hela Örebro län.

Bergslagen Cycling har enhetligt skyltade mountainbikeleder och graderingssystemet för lederna är samma över hela länet. Det betyder att en blå led är lika lätt eller svår i Hjulsjö (norra delen) som i Askersund (södra delen). Detsamma gäller gradering för övriga leder. Vissa av leisurelederna är skyltade men däremot kan skyltningen skilja sig mellan de olika destinationerna. Roadbikelederna saknar skyltning. Alla MTB-, leisure- och roadbikeleder finns på utmärkta på kartblad och de finns även som GPS-filer.

Bergslagen cyklings resa började för knappt 10 år sedan då Katarina Rönnbacka Nylund tillsammans med kommunen och en förening sökte ett Leader projekt för att utveckla cykelleder i Bergslagen. Därefter har fler projekt sökts och totalt har det fram till idag satsats ca 5 miljoner i olika projekt för att utveckla Bergslagen cykling till sveriges största och ledtätaste område.

Använd det du har och våga satsa digitalt

I Bergslagen har man utnyttjat de vägar och stigar som redan finns och knappt gjort någon nyanläggning av någon ny led. Det som dom har gjort är att de har kategoriserat upp cykellederna för Mountainbike, Leisure och Roadbike. (I Dalarna har dom delat upp mountainbike i två olika kategorier; cross-country och downhill). Därefter har de skyltat upp lederna fysiskt och gjort kartor och hemsida. Katarinas råd är att om man skall starta upp ledutveckling år 2019 är att satsa digitalt istället för skyltning. Se till att det finns gps med förladdade rutter att hyra för de som inte är digitala. Hennes råd är att använda tekniken och ta hjälp av de som kan!

Guideutbildning, kurser, cykelnära boenden

Kopplat till ledutvecklingen har det också genomförts guideutbildningar och olika läger för olika målgrupper ,t ex mtb-läger för kvinnor, teknikhelger som riktar sig mot både män och kvinnor, dagläger för ungdomar.

På Bergslagen cyklings hemsida kan man få tips om cykelvänliga boenden.  I ett cykelvänligt boende skall man t ex kunna låsa in sin cykel under natten, och ha tillgång till cykeltvätt.

Samordning

Ett tydligt budskap var att för att lyckas måste man samverka. Regionen är en viktig part som sammanhållande länk men kommunerna är oerhört viktiga t ex när det gäller markavtal och löpande skötsel, budgetering för driften måste göras i ett tidigt skede för att det skall fungera över tid. Företagen paketerar och säljer produkter kopplade till cykling och vandring.

 

Tänk stort! För att  få genomslagskraft och sätta Västerbotten på kartan som en cykeldestination måste vi tänka stort.  För Västerbottens del skall visionen kanske vara att utveckla en gränsöverskridande cykeldestination tillsammans med Norge.

Marianne Lindgren

Marianne Lindgren

Marknadsansvarig Visit Hemavan Tärnaby