Inför sommaren 2020 var det få som kunde förutse hur hårt trycket skulle bli från de nationella marknaderna. Skulle alla bli utan gäster? Skulle någon resa överhuvudtaget under den pågående pandemin? Hur skulle företag och kommuner förbereda sig?

För Visit Helgeland blev det en lärorik sommar. Besökarna var så pass många att många av campingplatserna fick avvisa stora volymer ekipage varje dag, de kunde helt enkelt inte rymma dem. Det fick till följd att resenärerna satte upp sina husbilar, husvagnar och tält både lite här och där, i flera fall saknades det parkeringsplatser, avfallskärl och annan infrastruktur som gör att det blir bra för både människor och miljö.

Under året har Visit Helgeland arbetat fram en statusrapport/nulägesanalys där de har identifierat hårt belastade platser och vad som behövs för att få till en bra förvaltning helt enkelt. Läs rapporten här.