En av besöksnäringens stora utmaningar handlar om personal. Många företag drivs under intensiva säsonger, och att hitta kompetent personal för en begränsad tid och som snabbt kan sätta sig in i verksamheten är ingen självklarhet. Desto viktigare blir schyssta anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö. Det kommer att ge dig nöjdare medarbetare och DET kommer dina kunder att märka. Chanserna ökar att dina kunder talar gott om dig, att de återkommer och kanske kan du till och med ta lite mer betalt för din produkt. Att bli en attraktiv arbetsgivare är alltså en bra idé om du vill att din verksamhet ska hålla över lång tid och bli lönsam.

Anställningsavtal och lagliga avtal
Arbetstider, arbetsuppgifter, lön och övriga arbets­villkor ska vara tydliga. Dåliga arbets­villkor kan försämra företagets rykte och därmed varumärke.

Säker arbetsmiljö
Brister i arbetsmiljön kostar pengar – både för den drabbade individen (sänkt inkomst), företaget (sjuklön) och samhället (sjukersättningar). Satsa alltid på en säker arbetsmiljö.

Introduktion och utbildning
Ditt företag utvecklas när nya och gamla medarbetare får information och utbildning. Att en ny kollega snabbt blir varm i kläderna påverkar din lönsamhet på ett positivt sätt. Att medarbetare får ta del av utbildningar leder till ny inspiration.

Lika möjligheter Alla medarbetare ska ha samma möjligheter, oberoende av bakgrund och kön. Du som arbetsgivare är ytterst ansvarig för att företaget motarbetar till exempel mobbing och ojämlikhet. Medarbetare som känner sig felaktigt behandlade tappar snabbt arbetsglädjen.

Föreningsfrihet
Det är en självklarhet och dessutom grundlagsskyddat att alla medborgare har rätt att tillhöra, eller inte tillhöra, organisationer som fackföreningar och religiösa samfund.

Källa: Tips för att jobba mer hållbart i besöksnäringen, Region Uppsala.