img_17221Den 17-18 november arrangerade Visita och Destinationsrådet 2016 års Destinationsdagar i Stockholm med temat ”Framtidens besöksservice”. Företrädare för auktoriserade turistcenter, turistinformationer, destinationer och regionala turistorganisationer var samlade och fick ta del av intressant information från Visita och Destinationsrådet, samt Visit Sweden som medverkade med ett föredrag om målgrupper och planer för framtiden.

Inför Destinationsdagarna genomfördes ett val till Destinationsrådet för 2017-2018. Beatrice Bergqvist från Gold of Lapland valdes in i rådet, men hon har nu lämnat rådet p g a byte av tjänst.

Under temat ”Framtidens besöksservice” genomfördes även en workshop där deltagarna gemensamt diskuterade framtidens turistinformation/turistcenter. Flera exempel från olika delar av landet presenterades, där Helsingborg, Malmö och Södertälje berättade om vilka vägar de valt för att utveckla sin verksamhet för framtiden. Det konstaterades att ingen turistinformation/turistcenter längre är den andra lik och att möjligheterna för att nå gästerna har blivit många fler än för bara några år sedan. Det finns inte något enkelt svar på hur framtidens turistinformation kommer att se ut, men trots att många destinationer har börjat jobba mer med att sprida information via digitala kanaler, digitala skärmar och infopoints så är det viktigt att behålla det mänskliga och personliga.

//Inger Andersson

Exempel från Helsingborg: