Karta från partner.visitsweden.com som illustrerar Sveriges prioriterade marknader.

Hur når vi nya marknader?

Som ett led i arbetet med internationalisering och exportmognad och för att kunna möta nya kundgrupper och marknader har Cajsa och Marianne varit med på en paketeringsutbildning i Lycksele den 31 maj. Utbildningen genomfördes inom ramen för projekt INTILL. Monica Holmgren från Gold of Lapland höll i utbildningen där också Rasmus Westerberg från South Lapland deltog.

Syftet med dagen var att samla på sig mer kunskap för att i nästa steg tillsammans med de företag som är intresserade lägga upp en plan för vilka steg vi behöver ta.