Region västerbotten turism har tillsammans med Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun och Dorotea kommun arbetat fram en gemensam ansökan, Det digitala steget som nu beviljats.

Stödet tas ur det Operativa programmet för Övre Norrland, insatsområdet: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och avser perioden 2019-08-01 – 2022-07-31. Region Västerbotten och aktuella kommuner är med som medfinansierer.

I Hemavan Tärnaby innebär det en digital coach på 50% som bla annat kommer att bli ett stöd för besöksnäringsföretag i hela kommunen. Inom kort inleds arbete med rekrytering.