Vi genomförde evenemangsmöte den 3/5 med 9 företag representerade. Vi diskuterade året 2019-2020 s evenemang, vad som är på gång, vad som kan göras bättre och nya ideer till att förlänga säsonger och öka intresset att komma till oss.

Deltagarna enades alla om att vi skall skapa ett program till höstloven v41 (Nordland) och v44 för att välkomna fler familjer att komma upp oavsett om skidbackar eller längdspår är igång. Nu gäller det att tänka till och fundera vad just ditt företag kan/ vill göra som kan bli en bra programpunkt. Följ gärna länkarna för mer inspiration. Målsättningen är att ha något att dela på webben redan till midsommar!

Mötesanteckningar

Kalendarium evenemangsåret 2019/2020