Under hösten 2019 ställde projekt Bärkraft ett antal frågor till företag och kommuner om hur deras hållbarhetsarbete bedrivs just nu. Totalt räknades 59 svar in i sammanställningen som visar att det finns en stor vilja att göra både investeringar och insatser för att öka hållbarheten. Utmaningarna för att det ska bli verklig förändring är dock – enligt företagen – ökade kostnader och dyra investeringar, brist på kunskap och litet eller inget stöd från det offentliga.

Sammanställningen i siffror:

• 75 % av företagen har en strategi eller gör redan insatser för att synliggöra det egna hållbarhetsarbetet.

• 64 % av företagen informerar om sitt hållbarhetsarbete digitalt.

• 48 % informerar på skyltar eller i annat tryckt material om sitt hållbarhetsarbete.

• 62 % har argument som de känner sig trygga med gällande sitt hållbarhetsarbete.

• 75 % av kommunrepresentanterna har angett att de saknar argument eller skulle behöva fler argument, när de får kritiska frågor om kommunens hållbarhetsarbete.

• 53 % av kommunrepresentanterna säger att kommunen informerar om sitt hållbarhetsarbete i digitala kanaler.

Anders Sandström är projektledare i Hemavan Tärnaby och har gjort sammanställningen. Han konstaterar att det finns en hel del att jobba med.

– Nästan hälften av företagen (48 %) och en trejdedel av kommunerna känner att de saknar argument när de ska försvara satsningar på hållbarhet. Här kan projektet definitivt bidra med kunskap och inspiration. Att inte fler berättar om sitt hållbarhetsarbete är också lite synd, för vi vet ju att det är en konkurrensfördel. Med den här mätningen som utgångspunkt kan vi kan väcka liv i sådana samtal och förhoppningvis bli bättre på allt.