Den 18/ 2 samlades företagare från hela Hemavan Tärnaby området för en träff med temat ”Starkare Tillsammans”. Inbjudare för kvällen var Hemavan Tärnaby Näringsförening, Visit Hemavan Tärnaby och näringslivskontoret Storuman kommun.

21 företag var representerade på plats – så bra! Kvällen började med energifika i pub Gäutan och sorlet av den samlade skarans surr var en härlig start.

Här kommer kvällens innehåll i korthet:

Hemavan Tärnaby Näringsförening

Karin Lundberg ordförande i Hemavan Tärnaby Näringsförening presenterade sin nya styrelse och ambitionen med föreningens fortsatta arbeteKarin välkomnade nyblivna medlemmar och uppmanade att vi alla talar med fler företag inom alla branscher så representationen blir ännu större.

Föreningen har en styrelseplats i destinationsbolaget och är därmed delaktiga på flera plan som gynnar och inkluderar lokala  företag. Läs mer på Näringsföreningens hemsida

Visit Hemavan Tärnaby

Sofi Marberg verksamhetschef på Visit HT beskrev destinationsbolagets nuläge och kopplingen till näringen med målsättning att vara den sammanhållande funktionen som fortsatt kan driva utvecklingsfrågor som gynnar destinationen – året runt  och alla våra reseanledningar. Kärnverksamheten i bolaget beskrevs liksom att de tjänsteförsäljningar som Visit Hemavan Tärnaby utför på uppdrag av andra. Här kan du se hur det turistiska systemet hänger ihop.

Partnerskap Hemavan Tärnaby

Arbetet med att skapa en stabil ekonomisk grund för drift av vår kärnverksamhet är prioriterat under 2019. För att detta ska lyckas arbetar vi vidare med partnerskap Hemavan Tärnaby samt ytterligare åtgärder som krävs för att kunna vara den destinationsföreträdare som området efterfrågat och behöver.

Näringslivskontoret

Mona Olovsson – turismansvarig i Storuman kommun/ näringslivskontorets representant. Hon informerade om allt från planerade branschträffar, intresseförfrågan om frukostmöten, möjlighet till personliga träffar med företagen samt hur hon och hennes kollegor på näringslivskontoret kan vara företagare till hjälp. En träff med lokala företag och kommunledningen ligger också i planen under året.
Till våren återgår Karin Lundberg till sin tjänst (föräldraledig fn) som affärscoach i Hemavan Tärnaby området.

Företagsgala

Företagsgala planeras så boka in 11 maj i kalendern – buss går från Hemavan Tärnaby ner till galan som detta år sker nere i Storuman. Mer info kommer i framtida näringslivsnytt – maila mona.olovsson@storuman.se om du inte redan prenumererar på infomailet.

Mervärde Hemavan Tärnaby

Fördjupad information gällande Mervärde Hemavan Tärnaby där Birgitta Corin som mervärdesföretagare berättade om nyttan och uppmuntrade/ utmanade fler att vara med för att verkligen kunna göra skillnad med hjälp av våra besökare. Hittills har medel från detta gått till förbättrad kommunikation – del i skidbuss, rastplats längs Björkforsleden samt grundplåt för uppväxling av Tärnaledens förlängning.

Nya företag

Presentationsrunda med några nya ansikten där bla Hemavan Värdshus och Hemavans Högfjällshotells nya driftsansvariga var på plats så vi fick ansikten på dem. Några relativt nystartade företag i området presenterade sig; Unika Erika (Erika Simu och Hans Simu) och Bergtrygg (Per Jannesson och Beatrice Sporrong) samt Jenny Sylvén.

Evenemang

I vår kommer även bjudas in till ett arbetsmöte gällande evenemang i Hemavan Tärnaby – skapa årskalendarium, brainstorm, krafttag för att öka utbudet och nyttja våra olika kontaktnät för att öka attraktionen över året. Mer info kommer om detta genom Visits veckobrev.

Ha en bra vinter – vi ses!
Sofi Marberg