vardskaputbildningI samarbete med projektet Lärande Attraktiva Näringar genomfördes en värdskapsutbildning i Tärnaby 22-23 november.

I utbildningen som hölls av Helén Rosenberg och Peter Paunovic från Akademi Båstad deltog företagsledare, verksamhetschefer och personal från flera företag i Hemavan Tärnaby samt ett företag från Frostviken.

Utbildningen utgick från individen och handlade om hur vi kopplar vårt värdskap till ett mervärde för kunden, och därigenom ökar attraktionskraften och lönsamheten. Ju fler som jobbar med försäljning utifrån ett värdskapstänk desto mer förstärks företagens och destinationens identitet. Det handlar om att vara stolt över sitt varumärke!

Som ett resultat av utbildningen jobbar vi nu vidare med det här värdskapstänket på destinationsnivå, och tillsammans arbetade vi fram tre värdeord som ska prägla mötet med besökare i Hemavan Tärnaby. De här värdeorden; personligtvälkomnandestolt, är nu våra egna, och kommer från och med nu att ligga till grund för allt värdskapsarbete i Hemavan Tärnaby.

/Cajsa & Gunnel

Läs mer om vad värdeorden står för och hur vi nu jobbar vidare med värdskap i Hemavan Tärnaby »