17

November 2016

Näringsutveckling
Turism

Den 17 november arrangerades en heldagskonferens i Storuman med temat FRAMTIDA NÄRINGSUTVECKLING. Ca 50 deltagare från alla inlandskommunerna ner till Strömsund fick lyssna till följande talare:

Anneli Jönsson från Krux pratade om hur morgondagens näringsliv kan bedrivas och visade exempel på olika omvärldstrender bl.a. gm. robotar och ny teknik.

Hon menade att vi har unika möjligheter om vi vågar tänka nytt = smarta idéer for business.

Jari Hiltula samhällsbyggnadschef från Åre Kommun pratade om hur bra det går för Åre. Besöksnäringen är den största näringen hos dem, befolkningen ökar, antal små företag växer och med det ställs nya krav på kommunal service. Behov av nya bostäder, barnomsorg och annan infrastruktur är utmaningar de står inför. – Intressant att lyssna till det kommunala perspektivet.

Linda Leiderud Timrå näringslivschef och Lars Holm Företagarna hade ett kraftfullt budskap: samverkan och samsyn mellan offetligt och privat är nyckel till framgångsrikt företagande.

Tommie Helgeé European Minds utvärderare hölll i en  workshop i fyra grupper med olika diskussionsteman:

  • Turismens roll i framtiden?
  • Hur utveckla företagsklimatet?
  • Hur stärka samverkan mellan kommun och privata näringslivet?
  • Hur finansiera och organisera den kommunala näringslivsfunktionen?
  • Övergripande frågor som grupperna skulle fördjupa sig i: Vilka utmaningar finns? Vilka styrkor finns? Hur ska framtiden se ut?

Resultatet av diskussionerna kommer att användas i styrgrupperna för INTILL och Möjligheternas Region.

Elisabet Jonsson från INTILL, Erika Hjukström och Helene Lindqvist från Möjligheternas Region arrangerade konferensen.

//Elisabet Jonsson