Färskt nyhetsbrev ute! I det står att läsa om att vi bjuder in till workshop i hållbar paketering, till digitala studieresor till Järvsö, om kommunernas möjligheter till att arbeta med sitt hållbarhetsarbete. Läs nyhetsbrevet här!