Projekt Bärkraft har arbetat fram en guide som ska göra det lättare för en besökare att göra rätt när de besöker oss. Guiden finns i både tryckt och digitalt format på svenska, engelska, tyska. Digitalt även på finska och polska. Guiden är avsedd att underlätta för företag att uppmuntra sina gäster till ett önskvärt beteende när de är här. Kunskap och inspiration till att bli en bättre gäst helt enkelt!

Om ni vill sätta upp en notis på anslagstavlor eller liknande kan ni ladda hem och skriva ut ett informationsblad som ni hittar här.