Målet för Visit Hemavan Tärnaby är att bli en hållbar besöksdestination. För att nå dit har en analys gjorts som utgår ifrån (GSTC) Global Sustainable Tourism Council:s kriterier för destinationer. En internationell metod som FN står bakom. Analysen visar hur långt Visit Hemavan Tärnaby kommit när det gäller hållbarhet. Den visar också på konkreta åtgärder som bör genomföras för att fullt ut bli en hållbar destination.