Som en viktig del i det strategiska arbetet på destinationen planerar vi att starta ett fördjupat hållbarhetsarbete hösten 2016. Visit Hemavan Tärnaby ska genomgå en hållbar destinationsanalys enligt en modell från GSTC , Global Sustainable Tourism Council. Arbetet leds av Dan Jonasson/ Region Västerbotten Turism.

Vi kommer att bjuda in olika beslutsfattare samt personer med specifika kompetenser till runda bordssamtal för att få kunskap, insyn och förståelse i hur allt hänger ihop och hur samarbete kan leda till en positiva utveckling.

Redan under hösten 2015 bjöd vi in ett stort antal företag inom besöksnäringen från hela kommunen till en heldags hållbarhetsutbildning , även det tillsammans med Dan Jonasson.

Fyra företag deltog och under våren 2016 genomfördes den uppföljande delen i hållbarhetsutbildningen; företagsbesök/ företagsgranskning.

Dan och Gunnel från oss besökte företagen, ställde frågor, lyssnade och även här följs GSTC s mall. De deltagande företagen får feedback och åtgärdsförslag kopplat till sin egen verksamhet/ anläggning.

Vi undersöker även möjligheten att förstärka insatsen genom att nyttja ett nätverk som heter Sustainergies – det är en plattform för studenter med ett start intresse för hållbarhetsfrågor som kan nyttjas för att jobba mer målmedvetet med dessa frågor, för att bygga kompetens på destinationen, kan nyttjas som hållbarhetscoacher osv.

INTILL projektets övergripande mål är att arbeta för tre ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbara destinationer.

Det känns helt rätt och mycket motiverande.

Det är ett långsiktigt arbete där små steg och ändrade tankesätt räknas – när det gäller hållbarheten lägger vi begreppet  ”quick-fix” åt sidan.

/Sofi 20160608