Med Investerardagarna vill Visit Hemavan Tärnaby och Storumans kommun visa upp fjälldestinationen Hemavan Tärnaby och dess potential. Dagarna som går av stapeln den 20-21 september riktar sig till investerare från Sverige, Norge och Finland. Finansiärer, intressenter, organisationer och företagare. Beslutsfattare från både Storumans kommun och Länsstyrelsen finns på plats samt regionala företrädare och representanter från det lokala näringslivet/ besöksnäringen.

– Att vi även riktar oss utanför landets gränser känns naturligt eftersom Finland och Norge är viktiga marknader för oss både ur ett investerar perspektiv och som besökare, säger Sofi Marberg verksamhetschef Visit Hemavan Tärnaby

Under dagarna kommer det att bli visning av olika projekt som är på gång i Hemavan Tärnaby och tillfälle kommer att ges till att träffa företagare och investerare på plats. Arkitekt Hans Murman som är personen bakom Björk Topprestaurang och Fjällbar är på plats och berättar om hur det är att driva projekt i fjällvärlden.

En annan programpunkt som också är en viktig faktor för långsiktig utveckling av destinationen är kommunikationsvägar till och från Hemavan Tärnaby; därför är representanter för flyg, färja och väg representerade under en separat programpunkt.

Mona Olofsson, turismansvarig på Storumans kommun säger.

– Jag ser fram emot ett spännande program där vi både får åka runt för att se och höra vad som verkligen händer samt får veta vilka planer och visioner som finns för området. Infrastruktur och finansiering är andra viktiga områden vi kommer lyfta dessa dagar. Det blir två dagar med chans att bygga nya nätverk.

Att det har varit starkt tillväxt under 2000-talet visar den omsättningsökning som har skett inom inom turistnäringen i Hemavan Tärnaby. Den har med ökat med 86% mellan år 2 000 och 2013. (Källa T E M 2000 och T E M 2013).

Johan Duvdahl, näringslivschef på Storumans kommun.

– Viktigt att vi får fler människor att följa oss på resan med att utveckla Hemavan Tärnaby. Här har vi ett tillfälle att ge kunskap och utrymme för fler att vara med och sätta prägel på vår resa med ett expansivt och spännande område.

Nils Wikberg, ägare av Bayhill Center i Hemavan säger

– ICA-butiken i Hemavan har ökat sin omsättningen från år 2013 till 2016 med 88%. Den stora ökningen gör att investeringen vi gjorde när vi byggde Bayhill Center känns helt rätt och den gör att vi törs gå vidare med nya idéer. Ett projekt som ligger mig varmt om hjärtat och där jag känner att vi har kunnat vara en motor i utvecklingen är Hemavan Ski Lodge som vi bygger tillsammans med Contractor Bygg i västra delen av Hemavan.

 

– Syftet med investerardagarna är att Hemavan Tärnaby ska lyftas, bli tillgängliga för nya intressenter, stärka befintliga investerare och det lokala näringslivet samtidigt som det blir ett forum där framtiden och dess möjligheter får utrymme, avslutar Sofi Marberg.

Kontaktuppgifter:

VISIT HEMAVAN TÄRNABY AB
Sofi Marberg, verksamhetschef +46 (0)954-104 65, sofi.marberg@hemavantarnaby.se

STORUMANS KOMMUN 
Johan Duvdahl, näringslivschef: +46 (0)951 142 60
Mona Olovsson, turismansvarig +46 (0)951 141 05

BAYHILL CENTER
Nils Wikberg, +46 (0)70-540 50 02

Länk till inbjudan

Pressen är välkommen att delta under konferensen (exkl. måltider).
Kontakta Marianne Lindgren +46 (0)70-886 18 79 eller via e-post: marianne.lindgren@hemavantarnaby.se för att meddela under vilka punkter du önskar delta.