Utbildning i värdskap för värdar på Swedish Workshop
Inför Swedish Workshop höll Cajsa och Gunnel från Visit Hemavan Tärnaby en värdskapsföreläsning och workshop i Umeå för de värdar som ska jobba under själva eventet. Det var ca 50 deltagare från andra destinationer i länet, företrädare för anläggningar och hotell i Umeå, representanter från Visit Sweden samt elever från Liljaskolans turismprogram. Vi jobbade med värdskapets grunder och berättade om Hemavan Tärnabys koncept Värdskapsmästare.

Värdeord 
Under workshopen jobbade gruppen fram värdeord enligt samma process som vi gjort i Hemavan Tärnaby.  De här värdeorden vägleder sedan värdarna under själva eventet. Värdeorden symboliseras i tre tecken.

♥ hjärtat står för det välkomnande värdskapet där gästen känner sig sedd och inkluderad
X x-et står för att vi gör det lilla extra i varje möte, det oväntade. Det kan också stå som ett multiplikationstecken som växlar upp hjärtat och leendet.
🙂 leendet finns där i varje möte för att jag vill det. Jag tycker om det jag gör och är stolt över mitt uppdrag eller jobb.