Resan mot en hållbarare destination började under 2016 som en del av projekt Innovativ turism i Lappland (INTILL). Första stegen var 3 företagsbesök på destinationen för att undersöka deras individuella hållbarhetsläge. Nu har nästa fas initierats och då kommer destinationen som helhet utvärderas som förberedelse inför en slutrapport med åtgärdslista.

Mötets ledare var Dan Jonasson, Region Västerbotten Turism. som stöttar länets destinationer I det lokala hållbarhetsarbetet. Mötet var av tvärsektoriell karaktär, vilket innebär att representanter från olika nivåer i samhället resonerar i samma ämnen och hölls på Hemavans Fjällcenter. Syftet med mötet var att fastställa en utgångspunkt för kommande hållbarhetsutveckling inom destinationen.

Representerade på mötet var näringslivet, Storumans kommun, Länsstyrelsen, Visit Hemavan Tärnaby, Ubmeje Tjeälddie och Region Västerbotten.

Några punkter som diskuterades var bl. a. avfallshantering, skoterkörning och strategiska dokument/policys som finns upprättade på kommunal- och företagsnivå. I nästa steg sammanställs en slutrapport med förslag på 10-15 stycken åtgärdspunkter som sedan tillfaller destinationen och den rapporten beräknas vara klar någon gång under våren.

Samtalen ledde till mycket intressanta diskussioner om utvecklingen som varit och vad framtiden kommer kunna erbjuda.