Hemavan Tärnaby PR-förening har under perioden 2008-02-01- 2011-12-31 fått beviljat medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Storumans kommun för att driva projektet Tärnaby Hemavan – världskänd fjälldestination i utveckling.

 

 

 

 

Det övergripande syftet med projektet är: att öka besökarantalet i Tärnaby Hemavan och att öka andelen nöjda besökare i området.

Projektets mål: Stärka områdets profil för att nå ut nationellt och internationellt, genom marknadsföring av ett starkt varumärke.

Målgrupp: Primärt medlemmar i Tärnafjällens PR-förening. Området som innefattas är västra delen av Storumans kommun, det som traditionellt betraktas som destinationen Tärnaby Hemavan och sträcker sig från norska gränsen till ca 4 mil söder om Tärnaby.

Aktiviteter:

1.    Varumärkesplattform

2.    Kvalitetssäkring

3.    Lobbyverksamhet för att öka kunskapen om turism

4.    Avtal med skidprofiler

5.    Destinationsmarknadsföring

6.    Värdskap

7.    Samordning och utveckling av evenemang

8.    Lobbyverksamhet för utveckling av besöksmål i området

9.    Förstudie om järnvägsutbyggnad till Tärnaby Hemavan och vidare till Mo i Rana

Styrgrupp: Styrgruppen består av tre styrelserepresentanter från Tärnafjällens PR-förening och två företagarrepresentanter från området och en representant från Storumans kommun.

Kontakt: Projektledare Elisabet Jonsson 0954-104 68