Om veckobrevet

Vi skickar ut veckobrevet 1 gång per vecka. Målgruppen är alla som är verksamma inom turistnäringen i Hemavan Tärnaby, aktieägare i Visit Hemavan Tärnaby AB, politiker i Storumans kommun och föreningslivet.

 

Brevet har olika sektioner. Vissa rubriker är fasta: Hållbarhet, värdskap, evenemang och inbjudningar, Hemavan Tärnaby i press och sociala medier samt deadlines för produktioner mm på webben och i print.

När det gäller hållbarhet och värdskap skall detta innehåll verka som en kunskapshöjare för företagen. Det vi vill uppnå är att bilda opinion och verka för en förändring och medvetenhet kring dessa ämnen.

Övrigt innehåll speglar det som är aktuellt för stunden, det kan vara högt och lågt och spänna över vitt skilda ämnen. Tex påskprogrammet i ett stycke och info om ett möte om Kungsleden i ett annat. Syftet är att verksamheten som bedrivs på Visit Hemavan Tärnaby skall vara transparent och att företagen skall kunna hålla sig uppdaterade om vad som pågår och som är viktigt för destinationens utvecklingen.

 

 

Om Fjällbrevet

Fjällbrevet är ett nyhetsbrev riktat till presumtiva gäster med syfte att på gästen att boka och resa till Hemavan Tärnaby.

Brevet skickas ut ca 1 gång per månad. I inledningen lyfter vi evenemang som kan verka som en reseanledning och kompletterar med paket och bokning samt puffar till artiklar (storytelling) som bygger varumärket Hemavan Tärnaby.