Att vara digitalt närvarande som turismföretagare är av yttersta vikt. Men hur funkar det? Var bör jag synas? Vilket bokningsprogram ska jag använda?

Visit Sweden har sammanställt svaren till frågeställningar som dessa i en publikation där de har tagit med de vanligaste digitala plattformarna och kanalerna. I dokumentet beskriver de också den digitala värdekedjan där det förklaras hur man steg för steg kan nå sina digitala kunder och varför man når dem just där.

Vidare beskrivs och förklaras skillnaden mellan de mest populära bokningssystemen och beroende på dina förutsättningar och önskemål kan olika system passa dig och ditt företag.

Sammanfattningsvis innehåller publikationen samlad och bra information kopplad till digitala system och en internationell resemarknad.

Ta gärna en titt!