Efter önskemål från Lyckseleborna kommer den populära isvägen över Umeälven få belysning från och med nästa vinter 2022. Isvägen används både som genväg och som ett populärt strövområde under vintertid och för att öka tryggheten och tillgängligheten kommer den lysas upp tack vare projekt HAR!

Bilden ovan är en illustration.

Varje dag under vinterhalvårets mörka månader nyttjar flera hundra människor vintervägen och dess tvärbanor som knyter samman stadsdelarna mellan Gammplatsen, centrum, Ansia Resort och Hotell Lappland. Isvägen är en genväg som används på väg till skola och arbetsplatser. Den är viktig och betyder mycket för Lyckseleborna.

Enkelt förklarat kommer 15 trästolpar (50 m mellan stolparna) med belysningsarmaturer att frysas fast längs isvägen. Belysningsarmaturerna förses med ström genom en lufthängd ledning mellan belysningsstolparna. Skellefteå Kraft monterar ett nytt elskåp nere vid strandkanterna något som också kan komma att innebära en möjlighet att klara framtida enklare event och tillställningar. Uppdraget gick till Vallners El & Mekaniska AB. Finansieringen sker genom EU-projektet HAR, Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten.

  • Det här är ett jättefint tillskott till vår infrastruktur för oskyddade trafikanter under vinterhalvåret, förhoppningsvis väljer ännu fler att promenera eller cykla till- och från arbetsplatsen nu istället för att vrida igång bilen i vinterkylan säger Eric Lundström, samhällsplaneringschef vid Lycksele kommun.
  • En fantastisk utveckling för vår gemensamma plats och förhoppningsvis väljer fler att nyttja älven för promenader till- och från arbete säger projektledaren för Arena Älven och Bärkraft Marino Carlsson (Gold of Lapland).

Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten – HAR-projektet
Projekt Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten genomförs under perioden 2019 – 2021. Syftet är att öka andelen hållbara arbets- och tjänsteresor genom fysisk rörelse (cykla/gå), kollektivtrafik och samåkning och genom ökad distansnärvaro. Lycksele kommun är en av 10 samverkande arbetsplatser spridda i olika delar av Västerbotten. Genom olika skräddarsydda aktiviteter som bidrar till mer fysisk aktivitet, kollektivtrafik och samåkning vid resor till och från arbetsplatser och vid tjänsteresor kan projektet bidra till att folkhälsa och jämställdhet främjas, till förbättrade tätortsmiljöer och för att stödja verksamheters utveckling och kompetensförsörjning. Läs mer om projektet här: http://hallbararesor.nu/