För att få inspiration och nya idéer till hur en hållbar destination kan se ut åkte delar av projektgruppen på en studieresa till Destination Järvsö den 11-13 november 2019.

Järvsö har länge varit en stark vinterdestination men har under senare år också utvecklats mycket under barmarkssäsongen. Destination Järvsö inspirerar med sin organisationsstruktur och hur de kopplar deras arbete till just hållbarhet. Vi fick information om hur de tänker kring nya produkter, hur de tas fram, paketeras och vem målgruppen är. Studieresan gav en bra inblick i vad hållbar utveckling innebär. Framförallt gav resan insikt om hur man som destination kan arbeta med social hållbarhet, något som Destination Järvsö idag har en välutvecklad strategi kring. Destination Järvsö berättade också om sina tankar kring jämställdhet och hur de arbetar med detta. Destinationen visade upp många goda exempel som vi kan ta med oss både internt men också externt till de vi arbetar med i Bärkraft.

Resan bestod av flertalet studiebesök, föreläsningar och samtal med bland andra Destination Järvsö, Järvsöbacken, kommunens projektspecialist Roland Hamlin samt Järvsö bergcykelpark.

Studieresan arrangerades av Region Västerbotten turism. Från projekt Bärkrafts sida medverkade Felicia Morén och Malin Johansson från Gold of Lapland samt Gunnel Enetjärn och Anders Sandström från Visit Hemavan Tärnaby. Med på resan fanns också ett par andra destinationsorganisationer samt företag verksamma inom besöksnäringen. Samtalen med dessa var förstås också mycket givande.

Ju fler vi är som delar uppfattning om hur besöksnäringen kan arbeta med hållbarhet, desto större chans har vi att lyckas. Resan till Järvsö var ett utmärkt tillfälle att skapa samsyn. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer.

Läs mer om Destination Järvsö här: https://jarvso.se/destination-jarvso/