Ett varmt välkomnande, stolthet och kunskap var ledord på årets kick off

På destination Hemavan Tärnaby arbetar vi med ett välkomnande värdskap utifrån gästens perspektiv. Gäster som kommer till Hemavan Tärnaby ska få ett bra bemötande av engagerad personal som har god kunskap om området, oavsett vem de möter. Därför jobbar vi bland annat med utbildning, och den årligt återkommande kick offen är ett exempel på det. Vid årets kick off som genomfördes den 10 januari på Hemavans Fjällcenter deltog ett 50-tal medarbetare från 17 olika verksamheter.

Att personal från så många olika anläggningar och verksamheter träffas, lär känna varandra och området är oerhört värdefullt och skapar en gemenskap som är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna skapa de bästa upplevelserna för våra gäster. Tillsammans gör vi skillnad!

Visit Hemavan Tärnaby arrangerade kick offen, och vi samarbetar med Peter Paunovic på Novus kunskap som jobbar med utbildning i kundservice, bemötande och värdskap på ett mycket engagerande sätt. Under utbildningen jobbade vi också med områdets egen policy kring värdskap – Värdskapsmästare – som handlar om hur vi bemöter gäster, kunder och kollegor i Hemavan Tärnaby.

Nu ser vi fram emot en fantastisk säsong och är redo att välkomna varje gäst och kollega på bästa sätt.

//Cajsa och Gunnel

Samtal i grupparbete.

Grupparbete

Gunnel och Cajsa från Visit Hemavan Tärnaby höll tillsammans med Peter Paunovic från Novus kunskap i dagen.