En bra början för dig som vill lära dig mer om hållbarhet är att läsa mer om de 17 globala mål som FN har satt upp. Läs mer om dem här:

https://www.globalamalen.se/