Visit Hemavan Tärnaby, Storumans kommun, Hemavan Tärnaby Näringsförening och Länsstyrelsen samordnar och i vissa lägen samarbetar kring leder, framförallt vandrings-, och närleder i Hemavan Tärnaby.

Samverkan mellan olika aktörer är mycket viktig och i vissa fall avgörande när det handlar om att utvecklas och därför har vi träffats ett par gånger per år för att diskutera framtidsfrågor kopplat till statliga leder, Kungsleden, besöksmål och närleder både utifrån besöksnäringens och ortsbefolkningens behov.

Anteckningar från möte den 23 april

I tisdags den 23 april träffades Erika Arklöf & Cajsa af Ekenstam Storumans kommun, Agneta af Ekenstam Hemavan Tärnaby Näringsförening, Andreas Karlsson Länsstyrelsen, Sam Hedman, Birgitta Corin Visit Hemavan Tärnaby & Tärnaby Fjällhotell, Marianne Lindgren Visit Hemavan Tärnaby.

På agendan stod aktuella frågor gällande ledutveckling i Hemavan Tärnaby och här kommer en sammanfattning från mötet.

Ledutvecklingsstrategi för Västerbotten

Region Västerbotten håller på att ta fram en ledutvecklingsstrategi för länet. Marianne Lindgren, Visit Hemavan Tärnaby har varit delaktig tillsammans med representant från Länsstyrelsen, Region Västerbotten turism och Visit Umeå. Kontakta gärna Marianne om du vill veta mer om hur strategin skall implementeras.

Syftet med strategin är att med hållbarhet och samverkan i fokus bidra till att öka Västerbottens attraktionskraft för de som bor, verkar och besöker länet.

De strategiska utvecklingsområden som identifierats är:

  • Samverkan för regional samordning och förvaltning
  • Hållbarhet
  • Utveckling av en gemensam ledstandard
  • Information om lederna
  • Marknadsföring

En utveckling av länets leder måste ske hållbart. Detta innebär att såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas. Särsklid hänsyn skall tas till bland annat, rennäring, jord- och skogsbruk och besöksnäring.

Mervärde Hemavan Tärnaby

Visit Hemavan Tärnaby och företagen som är anslutna till Mervärde Hemavan Tärnaby har beslutat att de närmsta 5 åren skall de pengar som kommer in gå till ledutveckling.

Fysiska insatser 2018-2019

Björkforsleden Hemavan

Ifjol byggdes Björkforsleden i Hemavan som går längs älven från flygplatsen västerut till i höjd med Hemavan Gondol. Det är Storumans kommun som har byggt leden och den finansierades av Lona-medel. En fortsättning är planerad ända fram till Rönäsvägen men den delen är inte finansierad ännu. Mervärde Hemavan Tärnaby har bekostat en trevlig rastplats vid leden. I sommar kommer att undersöka om vi kan göra en anslutning från Björkforsleden upp till Hemavan Gondol.

Tärnaledens förlängning från Tärnaby Fjällhotell till Tärna Camping

Hemavan Tärnaby Näringsförening har fått bygdemedel för att anlägga en förlängning av Tärnaleden mellan Tärnaby Fjällhotell och dagens ledstart vid campingen. Det är Birgitta Corin som är projektledare. Det kommer att bli rastplats, skyltning och storytelling längs leden. Byggstart planeras så snart snön och tjälen har gått ur marken.

Eftersom Kungsleden mellan Hemavan och Viterskalsstugan under vissa perioder är ganska hårt belastad kommer Tärnaleden att vara ett bra alternativ för att ansluta till Kungsleden.

Skyltning Laxfjället

Storumans kommun skall sätta upp nya skyltar på Laxfjällets sommarleder. Planen är att skyltarna skall sättas upp inför den här sommarsäsongen

Vad händer kring Fjällparken och Kungsleden?

Kungsledens förlängning söderut

Kungsledens förlängning söderut kommer att gå från Hemavan via Jofjället, Södra Storfjället, Atoklimpen och vidare söderut mot Borgafjäll. En plan finns nu. Arbetet fortsätter och kommer att ta flera år. Leden kommer även att kryssmarkeras.

Ny portal vid Kungsleden

Den nya portalen som skall byggas bredvid Fjällparken vid Kungsledens start är försenad pga att detaljplanen inte är klar för området kring Fjällparken och Högfjällshotellet. Det är Länsstyrelsen som skall bygga portalen.

Bro över den nya backen

Eftersom det kommer att byggas en ny lift och slalombacke ner mot Fjällforsens camping kommer det att  byggas en ny bro för de som vandrar och åker skidor längs Kungsleden. Den nya bron blir en del av slalombacken över nuvarande led och framtida väg till hus. Sedan blir det en vandringsbro längre bort över ravinen innan vacker utsikt.