En billig och säker investering i kristider är att se över företagets värdskap. Vet du om dina kunder uppfattar ditt värdskap som utmärkt, gott eller rent av undermåligt? Kanske har du stenkoll, eller så tillhör du den stora skara som tror att du vet vad gästerna känner och tycker. Det är lätt hänt. Vi är så inne i våra verksamheter att vi ofta har svårt att ställa oss i gästens skor och verkligen se vad de faktiskt ser.

Ett sätt att få klarhet är att mäta. Mäta är att veta. Går det att mäta värdskap? Ja, visst gör det. Du bör dock ha tålamod och göra mätningen över tid för att få ett riktigt träffsäkert resultat men förringa inte en undersökning som pågår under kortare tid. Den kan också ge värdefull information.

Här kommer förslag på tre enkla frågor som du kan ställa till dina kunder eller gäster. Frågorna besvaras helst digitalt för att direkt få enkla sammanställningar. Gratis verktyg finns i Google Drive eller Office 365. Dina gäster kan svara i samband med ett besök på din anläggning via besöksdator eller iPad, eller i ett mail som du skickar när de har kommit hem. Huvudsaken är att det blir gjort.

Varsågod! Sätt igång och fråga.

1. Betygsätt vårt värdskap!
Ange på en skala 1–10 hur du tycker att vi behandlar dig som gäst och engagerar oss i mötet med dig. 1=uselt, 10=utmärkt.

2. Förändring?
Om du har besökt oss tidigare, skulle du säga att vårt värdskap var bättre eller sämre den här gången jämfört med tidigare tillfällen? 1–10. (1=mycket sämre, 5=Ingen skillnad, 10=mycket bättre)

3. Hur hade vi kunnat göra ditt besök hos oss ännu bättre?
Fritext.