Har du tänkt på vilket bildspråk du använder dig av i din kommunikation? Eller tänker du på vilka bildspråk du själv exponeras för varje dag? Har du reagerat på hur varor, upplevelser och tjänster marknadsförs?

Ett av projektets röda tråd handlar om jämställdhet och mångfald. En viktig fråga för världen i stort men även nationellt och lokalt. Det är inte för inte som jämställdhet är ett av de 17 globala målen. Vi hittar även jämställdhet som egna delmål under ett flertal av de övriga Globala målen.

En stor utmaning för aktörer inom besöksnäringen är ofta en generell brist på bra bilder att använda i sin marknadsföring. Det har flera olika orsaker, GDPR, tidsbrist, det kostar en del för små och medelstora entreprenörer att hyra in en proffessionell fotograf för att dokumentera verksamheten. Ja anledningarna är många. Förutom den generella bristen på bilder att använda sig av är bildspråket som används något som projektet vill arbeta med – ett bildspråk som inte befäster stereotyper.

Att inkludera utan markera

För cirka fem år sedan tog Genusfotografen Tomas Gunnarsson fram en bildhandbok på uppdrag av Gävle kommun, om konsten att inkludera utan att markera. Hur vi bäst använder ett inkluderande bildspråk där alla ska kunna känna igen sig. Handboken är en ögonöppnare och ett viktigt verktyg att bära med sig när man ser över sitt egna bildspråk.

Från utställningen av handboken

Handboken finns tillgänglig som PDF både på svenska och engelska och de hittar du här:
Bilder som förändrar världen (Svenska)
Images that changes the world (Engelska)

Hur kan du förbättra ditt bildspråk? Läs gärna igenom handboken och titta igenom den egna verksamheten – du kanske hittar några förbättringsidéer som gör att fler potentiella gäster känner sig inkluderade?