Pionjärer blir Mervärdesföretag

Vi har nu jobbat med att bygga upp en modell för Mervärde Hemavan Tärnaby tillsammans med några utvalda företag som vi valt att kalla pionjärföretag. Dessa företag har varit Tärnaby Fjällhotell, Hemavans Wärdshus, Persson & co, ICA Fjällboden och VJB Järnhandel. De här fem företagen representerar både handel, restaurang och boende samt är av olika storlek och är alla drivna företagare med stor lokal förankring. Tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby har de utarbetat modeller och arbetssätt som vi nu vet funkar både för företagen och för gäster, samt även jobbat fram en modell för hur mervärdespengarna ska fördelas, samt formulerat ett avtal mellan Visit Hemavan Tärnaby och Mervärdesföretagen.

Mervärde Hemavan Tärnaby växlar upp

Efter att ha testat Mervärde i mindre skala under ett år väljer vi nu att gå vidare till nivå två och öppnar upp för fler företag att ansluta sig. Ytterligare tre företag har också tillkommit; Hemavans Högfjällshotell, Trolltunet och Svensk Fastighetsförmedling, Hemavan. 

Vad innebär det att vara Mervärdesföretag?

Avtalet i korthet:

  • Mervärde Hemavan Tärnaby är en finansiell modell för hållbar utveckling. Genom mervärdesföretagen skapas möjligheter för gäster att återinvestera i destinationen.
  • Gästen/kunden kan betala mervärde tillexempel genom ett prispåslag med 10 kr/rumsnatt för boendeanläggningar, x kr/utvald vara i butiken eller x kr/nota eller maträtt på restaurangen
  • 5 000 kr/år är det minimibelopp som krävs för att vara ett mervärdesföretag
  • 50 % av inkommet mervärde förvaltas och förfogas av Visit Hemavan Tärnaby. Bekostar administration och utveckling av mervärde samt används till hållbar utveckling av destinationen.
  • 50 % fördelas utifrån nominering och röstning. Varje mervärdesföretag har en röst.
  • Öppenhet och tillit genomsyrar arbetet och dialogen mellan mervärdesföretagen och Visit Hemavan Tärnaby

 

Hur ska pengarna fördelas?

Tänkbara insatser som dessa medel helt eller delvis kan finansiera kan till exempel vara transporter inom destinationen, nya evenemang, närleder, eller att förstärka och förbättra viktiga reseanledningar. Det kan vara insatser, åtgärder eller investeringar i sådant som ”alla vill ha”, men ”ingen vill betala för”. Mervärdespengarna kan även användas att växla upp i projekt och investeringar som gynnar destinationen, på ett ekonomiskt, ekologiskt eller socialt hållbart sätt.

De mervärdespengar som inkommit under 2017 kommer bland annat att användas till att skidbussen kan gå fler turer, det har beslutats av medlemsföretagen. Ytterligare insatser inkomna mervärdesmedel kommer att gå till kommer att presenteras här.

Från och med 2018 kommer perioden 15 mars-15 april vara öppen för nominering av förslag till vad pengarna ska gå till, och anslutna Mervärdesföretag har möjlighet att rösta på inkomna förslag. Därefter beslutas hur mervärdespengarna ska fördelas. En röst/mervärdesföretag, samt Visit Hemavan Tärnaby.

Läs mer om vad företagarna själva säger om mervärde