Under INTILL- projektets första år har vi tagit del av flera exempel på hur destinationer jobbar med sådana här finansiella lösningar, och flera studiebesök och träffar har genomförts. Våra tankar går nu i riktning mot att alla som lever och är verksamma på destinationen – bland annat skidanläggningar, hotell, stugbyar, byggföretag, samebyar, restauranger, butiker, och privatpersoner tillsammans jobbar för en hållbar utveckling i destinationen. Det skulle till exempel kunna ske genom att en krona eller en viss procent av totalbeloppet på varje köp läggs på och går till den gemensamma utvecklingen, eller att en procent av ett företags omsättning gör det, här finns olika sätt att tänka, och detta är ett arbete som kommer att kräva både engagemang och resurser. Men allt är möjligt om vi vill! Vi kallar tillsvidare detta för Mervärde Hemavan Tärnaby, och arbetet kommer nu att fortsätta i samverkan med verksamma i Hemavan Tärnaby.