Mervärde Hemavan Tärnaby – de första insatserna börjar synas

Mervärdesföretagen och Visit Hemavan Tärnaby har nu beslutat att en del av de mervärdespengar som kommit in under första kvartalet 2018 ska användas till närleder.

Det är just nu många olika insatser som pågår för att utveckla både nya leder och stigar men även upprustning och omdragning av befintliga. Hemavan Tärnaby Näringsförening, Visit Hemavan Tärnaby, Storumans kommun och Länsstyrelsen jobbar både enskilt och tillsammans i olika projekt och insatser som kommer att synas och märkas inom kort.

Leder för vandring, skoter och skidåkning i nära anslutning till tätorterna Hemavan och Tärnaby är mycket viktigt och uppskattat både av ortsbefolkningen och gäster i området, och därför känns det bra att den första omgången mervärde kan gå till bestående saker som till exempel broar, skyltar eller rastplatser, men också till utveckling av nya närleder.

Under sommaren 2018 kommer vi presentera exakt vad det blir.

Mervärde förvaltas och förfogas av Visit Hemavan Tärnaby. Det går till hållbar utveckling av destinationen samt utveckling av mervärdesmodellen. Inkomna medel fördelas på olika insatser utifrån nominering och omröstning, där varje mervärdesföretag har en röst. Mervärdespengar kan gå till ”sådant som alla vill ha” men ”ingen vill betala för”. Läs mer om mervärde Hemavan Tärnaby